pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
ANBI vermelding

ANBI vermelding

SMO Breda bezit een ANBI status

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda (Ik wil meedoen) heeft een ANBI status. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Directeur Bedrijfsvoering; Henk Staadegaard via [email protected].

Doelstelling SMO Breda e.o (Ik wil meedoen):
• Het vormgeven van maatschappelijke activiteiten op het gebied van zorg en welzijn waaronder tijdelijke opvang, woonbegeleiding, activering, (langdurige) huisvesting en verzorging aan personen die hieraan behoefte hebben of dit niet zelf kunnen regelen;
• Het verlenen van maatschappelijke opvang en behulpzaam zijn bij crisis;
• Het behulpzaam zijn bij en het sturen van het re-integratieproces van de genoemde personen.

Doelstelling Stichting STEMO
• Het verlenen van steun aan maatschappelijke activiteiten met betrekking tot zorg en welzijn waaronder maatschappelijke opvang en (AWBZ)zorg;
• De Stichting tracht haar doel te bereiken door steun te geven aan genoemde doelstellingen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het Jaarverslag en Jaarrekening. Wilt u meer informatie, mail dan naar [email protected]

Samenstelling Raad van Bestuur
J.W.M. Kuypers

Beloningsbeleid

Conform CAO Zorg- en Welzijn

SMO Breda e.o.

Kvk nummer: 20109300
Fiscaal nummer: 8112.80.202

Stichting STEMO
Kvk nummer: 41098097
Fiscaal nummer: 8026.46.335

Contactgegevens
Galderseweg 15
4836 AC BREDA
076-5645050

Samenstelling Raad van Toezicht van SMO Breda e.o.
Mevrouw G.J.E. Graumans, voorzitter
De heer R. Nunes Vas Roodveldt, vicevoorzitter
De heer E. van den Einden
De heer U.J. Possel
Mevrouw J.A.M. Vonk

Ondersteuning RvT
Mevrouw M.M. Geurts
076-7820103
[email protected]

Bekijk hier de toezichtvisie.