pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
ANBI vermelding

ANBI vermelding

SMO Breda en Stichting STEMO bezitten een ANBI status

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda (Ik wil meedoen) en Stichting STEMO hebben een ANBI status. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de manager Bedrijfsvoering; Renze Klamer via r.klamer@smobreda.nl

Doelstelling SMO Breda e.o (Ik wil meedoen):
• Het vormgeven van maatschappelijke activiteiten op het gebied van zorg en welzijn waaronder tijdelijke opvang, woonbegeleiding, activering, (langdurige) huisvesting en verzorging aan personen die hieraan behoefte hebben of dit niet zelf kunnen regelen;
• Het verlenen van maatschappelijke opvang en behulpzaam zijn bij crisis;
• Het behulpzaam zijn bij en het sturen van het re-integratieproces van de genoemde personen.

Doelstelling Stichting STEMO
• Het verlenen van steun aan maatschappelijke activiteiten met betrekking tot zorg en welzijn waaronder maatschappelijke opvang en (AWBZ)zorg;
• De Stichting tracht haar doel te bereiken door steun te geven aan genoemde doelstellingen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het Beleidsplan, Jaarverslag en Jaarrekening. Wilt u meer informatie, mail dan naar communicatie@smobreda.nl

Samenstelling Raad van Bestuur
C.M.P.M. Jansen

Beloningsbeleid

Conform CAO Zorg- en Welzijn

SMO Breda e.o.

Kvk nummer: 20109300
Fiscaal nummer: 8112.80.202

Stichting STEMO
Kvk nummer: 41098097
Fiscaal nummer: 8026.46.335

Contactgegevens
Galderseweg 15
4836 AC BREDA
076-5645050