pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
Clienttevredenheidsonderzoek CTO 2019 onder WLZ cliënten

Clienttevredenheidsonderzoek CTO 2019 onder WLZ cliënten

In juli 2019 is er een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder cliënten met een WLZ-indicatie.

In samenwerking met het landelijk Steunpunt Medenzeggenschap zijn middels vragenlijsten cliënten in de WLZ bevraagd. In totaal waren er eind 2019 15 WLZ-cliënten bij onze instelling. Uiteindelijk hebben 11 cliënten deze vragenlijst ingevuld.

De aanbevelingen zijn teruggekoppeld naar de cliënten die mee hebben gedaan en besproken in overleg met de cliëntenraad. Bij de Gaarshof (waar het merendeel van deze cliënten woonachtig is), heeft dit geleid tot een project Van Huis naar Thuis om de bejegening en gelijkwaardigheid te verbeteren.

Lees hier de samenvatting van het onderzoek met de conclusies en aanbevelingen uit de gesprekken.