pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
Header image

vrijwilliger inloop wegwijs

Bij Inloop Wegwijs kunnen cliënten binnenlopen en/of doorverwezen worden door hun mentor. Cliënten worden ondersteunt bij praktische zaken zoals het vinden van de juiste informatie, het invullen van (digitale) papieren, het aanvragen van toeslagen of wijzigen van gegevens.

Organisatie
SMO Breda
Type vacature
Vrijwilliger worden
Dienstverband
Bij vragen
Marieke Bakker
Tel: 06 - 15 16 67 51 m.bakker@smobreda.nl

Inloop wegwijs is dagelijks geopend, op verschillende dagdelen (ochtend/middag/avond).

Maandag          11.00 – 13.00
Dinsdag           10.30 – 12-30 & 17.00 – 19.00
Woensdag        10.30 – 12.30
Donderdag       08.30 – 10.30 & 15.00 – 17.00
Vrijdag             12.00 – 14.00

De functie
Als vrijwilliger bij Inloop Wegwijs ondersteun je cliënten bij praktische zaken en het stimuleren en bevorderen van hun zelfredzaamheid in deze.

De werkzaamheden van de vrijwilliger worden uitgevoerd samen met een beroepskracht. Deze is altijd aanwezig bij Inloop wegwijs. De beroepskracht is eindverantwoordelijk.

Inzet
Minimaal 2 uur per week, verdeeld over de dagen op de momenten dat Inloop Wegwijs geopend is. Daarnaast beschikbaar voor structureel overleg met alle betrokkenen van Inloop Wegwijs.

Taken
– Cliënten wegwijs maken naar de juiste informatie, hulpbron of instantie.
– Cliënten op weg helpen en/of ondersteunen bij het regelen van zaken en vervolgens zelfstandig verder laten werken. Dit bijvoorbeeld bij het voeren van een telefoongesprek met een instantie, het maken van een afspraak bij de juiste instantie en het invullen van benodigde papieren.
– Cliënten ondersteuning bieden bij onderdelen van hun financiën. Bijvoorbeeld aanvragen van toeslagen, uitkeringen of wijzigen van gegevens.
– Cliënten aanleren de hulpvraag in de toekomst zelf uit te kunnen voeren (afhankelijk van dienst leervermogen en zelfredzaamheid).
– Cliënten aanleren de weg te vinden bij toekomstige vragen naar de voorliggende instanties.
– Het afstemmen met en het terugkoppelen naar de mentor van de cliënt van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.

Kwaliteiten en competenties
– Oplossingsgericht werken
– Vriendelijk
– Affiniteit met de doelgroep en zich kunnen inleven in de situatie van de cliënt
– Probleem bij de cliënt kunnen laten liggen, alleen de wegwijzen, niet overnemen, afstand kunnen nemen.
– Kunnen omgaan met computer en de weg weten op internet.
– Goed mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken, zowel naar cliënten als naar organisaties/instanties.
– Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie, er geldt een geheimhoudingsplicht.
–  Kunnen samenwerken met andere betrokkenen van de cliënt, zoals de mentor en beroepskracht van Inloop wegwijs.

Werkplek
De vrijwilliger werkt in de ruimte voor Inloop Wegwijs op ‘Talentenfabriek de Faam’ (Liniestraat 19, Breda).