pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
WLZ-financiering of WMO Beschermd wonen

WLZ-financiering of WMO Beschermd wonen

Je woont bij SMO Breda op basis van WLZ-financiering of WMO Beschermd wonen

Je woont bij SMO Breda op basis van WLZ-financiering of WMO Beschermd wonen. Wat betaalt SMO Breda en wat betaal je zelf?

Wonen bij SMO Breda op basis van een WLZ-financiering
Je woont bij SMO Breda op basis van een WLZ-financiering. Dat betekent dat je recht hebt op producten en diensten die vallen binnen de WLZ-zorg (Wet Langdurige Zorg) en die de instelling voor jou betaalt. Op deze website vind je meer informatie. Hier kun je lezen op welke veelvoorkomende producten en diensten je recht hebt als bewoner van een WLZ-instelling, wat de locatie voor je betaalt en wat je zelf moet betalen.

Wonen bij SMO Breda op basis van een WMO Beschermd wonen
Je woont bij SMO Breda op basis van WMO Beschermd wonen. Dat betekent dat je recht hebt op producten en diensten die vallen binnen WMO Beschermd wonen en die de instelling voor jou betaalt en wat je zelf moet betalen. Informatie is op te vragen bij de Gemeente Breda.

Eigen bijdrage
Cliënten die gebruik maken van deze voorzieningen van SMO Breda betalen hiervoor een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is verschuldigd aan het CAK. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het inkomen van de cliënt en van welke financieringsvorm er sprake is.

Kosten aanvullende diensten
SMO Breda kent een aantal aanvullende diensten waarop geen recht bestaat binnen de WLZ en WMO. Afname van deze diensten is niet verplicht.

Het gaat om de volgende producten:

  • Financiële dienstverlening: Vrijwillig budgetbeheer in samenwerking met Kredietbank West Brabant. Kosten per maand: € 55,55.
  • Financiële intake: Eenmalige kosten bij de start van financiële dienstverlening voor het in kaart brengen van inkomsten, uitgaven en schulden. Kosten: € 176,75.
  • Kassier contant: mogelijkheid om op de woonvoorziening contant leefgeld te ontvangen. Dit product is alleen beschikbaar voor cliënten die elders onder bewind staan en niet in staat zijn om zelf geld bij de bank op te nemen. Dit laatste wordt beoordeeld door de SMO Breda mentor van de cliënt. Kosten per maand: € 25,25.
  • Servicekosten: Vergoeding voor het gebruik van TV, bewassing van kleding, wettelijke aansprakelijkheid- en inboedelverzekering. Kosten per maand: € 25,25.

Voor meer informatie over de aanvullende diensten kunt u mailen naar [email protected].