pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
een actieve organisatie

een actieve organisatie

SMO Breda e.o. is een combinatie van verschillende activiteitenlocaties en woonvoorzieningen in Breda en omgeving.

Onze cliënten zijn dak- en/of thuisloos en hebben vaak langdurende of acute problemen. De mogelijkheden en krachten van burgers met een ondersteuningsvraag is ons uitgangspunt.

Burgers krijgen de kans zelf aan hun gezondheid te werken en vanaf de eerste ontmoeting wordt het nemen van eigen verantwoordelijkheid en regie gestimuleerd. Ze krijgen de ruimte om te ontdekken waar de eigen kracht ligt en wat zij nodig hebben bij het toewerken naar een zo volwaardig mogelijk participatie aan de samenleving.

Groepsgericht werken we aan het proces van de cliënt. De begeleiding varieert van 4 tot 20 uur per week. Centraal in de zorg en begeleiding staan drie doelen:

Duurzame huisvesting
Ons doel is dat cliënten een stabiele woonruimte hebben.

Een steunend sociaal netwerk
Ons doel is dat cliënten minimaal twee contacten hebben die een positieve bijdrage leveren aan hun herstel. Hiermee bedoelen we geen hulpverleners.

Zinvolle dagbesteding
Ons doel is dat cliënten deelnemen aan arbeidsmatige, educatieve of recreatieve activiteiten, waarbij aan persoonlijke doelen gewerkt kan worden.


Binnen SMO Breda werken vakdeskundige en betrokken professionals. Daarnaast ondersteunen diverse vrijwilligers het herstelproces van de cliënt. Tevens werken we met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. We doen er alles aan om cliënten een fijne en veilige omgeving te bieden.

Activiteiten staan centraal
Het ontbreken van een zinvolle dagbesteding zien wij regelmatig als oorzaak van de persoonlijke problemen. Door middel van activiteiten, die gericht zijn op ontwikkeling en zelfontplooiing, gaat de cliënt zijn/haar krachten (her)ontdekken. De unieke combinatie van drie soorten activiteiten; werk, educatie en vrije tijd, noemen we ‘Ik wil meedoen’.

(Dreigend) dak- en of thuislozen als regulier burger ondersteunen bij het toewerken naar een zo volwaardig mogelijke participatie aan de samenleving. Dat is onze missie.

Hier ga je naar de website van SMO Breda.

Lees hieronder meer over SMO Breda:
Ga naar de vacatures
Zoek je hulp?